• Zwroty i reklamacja

ZWROTY.

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy.

2. UWAGA w razie zwrotu bądź wymiany uprzednio konieczny kontakt mailowy ze sprzedającym!!!

3. Zwroty prosimy odsyłać na adres: BOMAWIKA Bogusława Małecka, ul. Dworcowa 4/3, 46-024 Jełowa

4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał produkty fizycznie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu i akceptacji zwrotu, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów przesyłki. 

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Konsument, w razie zwrotu, może przedstawić oraz odesłać paragon/fakturę VAT (dowód zakupu) oraz wypełnić formularz zwrotu. Jednakże sklep zazwyczj wysyła dowód zakupu kupującemy droga mailową, dlatego nie konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu. Ważne jednak aby był przedstawione odstąpienie od umowy z nr konta do zwrotu środków.

8. Sklep nie przyjmuje zwrotów pobraniowych, należna kwota zostaje zawsze przesłana do klienta, po akceptacji zwrotu, na konto bankowe przez niego podane, w przeciągu 14 dni od otrzymania towarów i poprawnego numeru konta konsumenta.

9. Wzór formularza odstąpienia od umowy: Przykładowy formularz odstąpienia od umów.pdf

 

DOBROWOLNE PRAWO DO ZWROTU PRODUKTU W CIAGU 30 DNI OD JEGO OTRZYMANIA.

 

1. Bez uszczerbku dla Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy oferujemy Państwu dobrowolnie prawo do zwrotu produktu w ciągu 30 dni od jego otrzymania przez Państwa. Dzięki temu prawu zwrotu produktu mogą Państwo uwolnić się od skutków umowy także po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie umowy (patrz pouczenie w sprawie prawa do odstąpienia od umowy w punkcie powyżej) w ten sposób, że w ciągu 30 dni od otrzymania towaru (bieg terminu rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Państwa towaru) prześlą go Państwodo nas.

2. W przypadku przesłania zwrotnego produktów mogą Państwo zastosować załączony do zamówienia lub dostępny przez konto klienta formularz zwrotu. Jeśli będą Państwo mieli problemy ze ściągnięciem formularza lub nie będą Państwo mieli do dyspozycji drukarki, prosimy o skontaktowanie się z naszą obsługą klienta.

3. Do dotrzymania terminu zwrotu produktu wystarczy wysłanie przez Państwa produktu w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jednak warunkiem wykonania dobrowolnego prawa zwrotu jest to, że nie używali Państwo produktu, w szczególności w przypadku odzieży i obuwia przymierzyli go Państwo jedynie na próbę, jak w sklepie odzieżowym, i prześlą Państwo produkt w komplecie, w pierwotnym stanie, bez uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu. Dodatkowo, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym/zaplombowanym opakowaniu, nie będą mogli Państwo skorzystać z dobrowolnego prawa zwrotu, jeżeli po dostarczeniu tego produktu jego opakowanie zostało otwarte lub gdy plomba została usunięta lub zniszczona. Aż do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, które pozostają nienaruszone.

 

REKLAMACJE.

Jeśli zakupiony towar posiada wadę lub jest uszkodzony, prosimy o zgłoszenie reklamacji.

Abyśmy mogli jak najszybciej rozpatrzyć twoją reklamację, skontaktuj się z naszym biurem obsługi pod nr tel. 511 123 374 podając nr zamówienia i krótki opis wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.